Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kontrola dokumentacji) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (ocena stanu sanitarnego) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (ocena stanu sanitarnego) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kontrola dokumentacji) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (ocena realizacji programów edukacji zdrowotnej) Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Szczegóły